welcome

::: 您的位置:首頁 > 場地借用查詢.友善列印,開新視窗
  場地借用查詢  
     
 
.場地借用查詢2018年1月第4週列表.
← 上一週 中華民國 (第 4 週) .場地借用查詢_月曆 .場地借用查詢_月行事曆一覽表 下一週 →
日期 主旨名稱 登錄單位
1月21日(日)    
1月22日(一) 14:30合作社委外案開標(簡報室) 總務處
1月23日(二)    
1月24日(三)    
1月25日(四)    
1月26日(五)    
1月27日(六) 寒冬送暖老人共餐(8:00-20:00)活動中心 學務處